Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

3933 6c77 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viautoopia utoopia
3622 4759 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viautoopia utoopia

May 20 2015

0933 36bc 420
Reposted fromrmjc rmjc viaaffia affia
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaaffia affia
7855 2732 420
Reposted fromxawery xawery viamissmuszii missmuszii

May 11 2015

May 09 2015

0754 ebe2 420
Reposted fromidiod idiod viautoopia utoopia
ŁKS jeździ na Erasmusa do Zgierza
Reposted fromPawelS PawelS viaarrependimento arrependimento
1063 403d 420
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaarrependimento arrependimento
5439 16f5 420
Reposted fromhestjapa hestjapa viaarrependimento arrependimento
6080 038a 420
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viawrazliwa wrazliwa

May 08 2015

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viacytaty cytaty
7883 0570
Reposted fromDuo Duo vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl